OPZ


5.výzva Prorodinná opatření
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 5. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na prorodinná opatření (příměstské tábory, dětské skupiny atd.) Výzva je vyhlášená od 28.12.2018 do 28.2.2019 do 12 hodin v systému https://mseu.mssf.cz/ přes, který se podávají žádosti MAS Uničovsko

4. výzva Zaměstnanost
Pěkný den dovolujeme si Vás upozornit, že MAS Uničovsko se sídlem v Medlově č.p. 300,783 91 Uničov, IČ 27784401 (dále také jen „MAS“) vyhlašuje výzvu 4. MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na oblast zaměstnanosti  Výzva je vyhlášená od 28.12.2018 do 28.2.2019 do 12 hodin v systému https://mseu.mssf.cz/ přes, který se podávají žádosti MAS Uničovsko


MAS Uničovsko, o.p.s. přijala v rámci 2.výzvy OPZ Zaměstnanost 3 žádosti o podporu


Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s. v souladu se „Strategií komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“ (dále jen SCLLD) č. CLLD_15_01_260 schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO) přijala v rámci 2. výzvy (číslo výzvy 155/03_16_047/CLLD_15_01_260) OPZ Zaměstnanost Název žadatele Název projektu Celkový rozpočet výše dotace(85%) Joy Jesle s.r.o. Joy jesle v Uničově 3.499.200 2.974.320 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.Job klub, s rekvalifikací zpět do práce 1.799.550 1.529.617,5 Základní škola Uničov, Haškova 211 Podpora uplatnění uchazečů o práci na ZŠ Haškova, Uničov 2.484.720 2.112.012 MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 11. 9. 2017 druhou výzvu v rámci OPZ. Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 11. 9. 2017, 09:00 hod. - 10. 11. 2017, 12:00 hod. Celkem byly přijaty 3 žádosti o dotaci. Nyní bude probíhat kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení. Alokace 2. Výzvy OPZ (2017) – Zaměstnanost činí 6.000.000 Kč. Součet požadované dotace přijatých projektů překračuje tuto alokaci a činí 6.615.949,50 Kč.

 

MAS Uničovsko, o.p.s. přijala v rámci 1.výzvy OPZ pouze 1 žádost o podporu

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 20. 4. 2017 první výzvu v rámci OPZ.

Žadatelé mohli své žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 20. 4. 2017, 10:00 hod. - 20. 6. 2017, 10:00 hod. Celkem byla přijata 1 žádost o dotaci. Nyní bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a úspěšné projekty budou dále předloženy hodnotící komisi k věcnému hodnocení. Alokace 1. Výzvy OPZ (2017) –Prorodinná opatření činí 3 250 000 Kč. Součet požadované dotace přijatého projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007461 Příměstské tábory v Uničově činí 1 214 729,68


MAS Uničovsko prodlužuje termín pro podání žádosti vyhlášené výzvu č. 065/03_16_047/CLLD_15_01_260 zaměřené na Prorodinná opatření ke dni 20.6.2017 (10 hodin).
 

Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev k předkládání žádostí a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. MAS Uničovsko, o.p.s. tel. 724 717 686 e-mail. mas.unicovsko@€mail.cz


Soubory ke stažení:
informace o způsobu hodnocení a výběru projektů.pdf jednaci rad výběrového a rozhodovacího orgánu MAS Uničovsko.pdf Statut-ZAKLADATELSKA_SMLOUVA_MAS Uničovsko.pdf prezentace ze semináře pro žadatele_ - prorodinna opatreni.pptx seznam přijatých žádostí 1. výzva Prorodinná opatření OPZ.pdf zapisy programovy vybor OPZ.pdf f.zapis PV OPZ - 17.7.2017.pdf zapisy vyber komise opz.pdf f.zapis vyber komise OPZ ze dne 17.7.2017.pdf tabulka_hodnoceni_Primestske_tabory_v_Unicove_.pdf příloha č. 2 - popis podporovaných aktivit.pdf 2. vyzva zamestnanost_ MAS Unicovsko.pdf Pozvánka na seminář pro žadatele do výzev MAS Uničovsko.pdf PrezentaceseminarOPZ21.9.2017 (1).pptx zapis rozhod.organu k 1.vyzve prrodinna opatreni opr.pdf opr. 2.vyzvy zamestnanost_MAS Uničovsko.pdf seznam přijatých žádostí 2. výzvy zaměstnanost OPZ.pdf 3.vyzva prorodin opatreni opr.pdf příloha č. 1 hodnocení.pdf příloha č. 2 podporované aktivity.pdf souhrn tab vk zapis.pdf rozhod tab. PV 13.12.2017.pdf zapis pv 13.12.2017.pdf zapis VK 13.12.2017.pdf pozvanka_seminar_30.1.2018 - OPZ.pdf Prezentace na prorodinná opatření_30.1.2018.pptx seznam přijatých žádostí 3.vyzvy OPZ.pdf hodnotici tabulky 13.12.17.pdf zapis +prezencka.pdf hodnotici tabulka uni.pdf hodnotící tabulka medlov.pdf zapis vyber komise OPZ 10.5.18.pdf zaměstnanost-seznam žádostí OPZ - FN a P.pdf vk tab.pdf pv tab.pdf prezen pv 31.5.18.pdf zapis PV OPZ - 31.5.2018.pdf etik pv.pdf prezencka vk 31.5.18 sk.pdf prezencka 31.5.vk.pdf hodnot tab s prezenckou.pdf zapis vk s prezenckou.pdf etik vk jed.pdf kodex pv jed.pdf prezencnilistina pv 19.6.18.pdf zap tab.pdf zapis 3.vyzva Prorod.opatr.PV OPZ - 19.6.18.pdf prezencka k zapisu Prorod.oaptr. pv 31.5.18.pdf zapis PV OPZ - 31.5.2018.pdf prezencni listina VK ze dne 10.5.2018 Prorod.opatr.pdf příloha č. 1 hodnocení.pdf příloha č. 2 podporované aktivity.pdf 4.vyzva opz zamestnanost fin.pdf příloha č. 1 hodnocení.pdf 5.vyzva opz prorod fin.pdf sem.zamestnanost.pptx pozvanka_seminar_25.1.2019 zam.docx Prezentace na prorodinná opatření.pptx pozvanka_seminar_24.1.19 prorod.docx seznam přijatých žádostí OPZ-zaměstnanost.pdf seznam přijatých žádostí OPZ prorodin opt.pdf pozvanka VK 28.3.2019 - zaměstnanost.pdf pozvanka VK 2019 28.3. prorodinná opatření.pdf zapis vyber komise OPZ prorodinna op.pdf zapis vyber komise OPZ zamestn.pdf zamestnanost zapis pv 15.4.pdf prorodinná opatření zapis pv 15.4.2019.pdf